วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

สงครามเพลงแผน 2 [2533]

 

นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ยอดรัก สลักใจ,สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ทิพย์ ธรรมศิริ, ตรีรัก รักการดี

ผู้กำกับ: สายัณห์ จันทรวิบูลย์

ภาพยนตร์ไทย THAI FILM พ.ศ. 2533

 


นักเลงตาทิพย์ [2523]

 

นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, จตุพล ภูอภิรมย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อำภา ภูษิต, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ

ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี

ภาพยนตร์ไทย THAI FILM พ.ศ.2523

 


ลาบเลือด [2522]

 

นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์

ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์

วันที่เข้าฉาย: 25 สิงหาคม 2522

ภาพยนตร์ไทย thai film พ.ศ. 2522

 


ทุ่งกุลาร้องไห้ [2524]

 

นำแสดงโดย: อนุสรณ์ เตชะปัญญา, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, มานพ อัศวเทพ, ศรอนงค์ นวศิลป์, สิงห์ อิ่มลาภ

ผู้กำกับ: กฤษณพงษ์ นาคธน

ภาพยนตร์ไทย THAI FILM พ.ศ. 2524

 


สิงห์คะนองปืน [2524]

 

นำแสดงโดย: สรพงษ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง, นาท ภูวนัย, อุเทน บุญยงค์

ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต

ภาพยนตร์ไทย THAI FILM พ.ศ.2524